Om Spirare och våra luftrenare

Ren luft med IQAir

Ren luft med IQAir

Spirare har arbetat med ren luft sedan 2005. Vår målsättning är att erbjuda både produkter och tjänster av högsta kvalitét. Vi erbjuder flera möjliga lösningar för att komma till rätta med luftproblem inomhus. Vi har möjlighet att mäta partikelhalterna i luften dels med våra partikelräknare som mäter från 0,3 mikrometer (såsom djurallergener, bakterier, damm, kvalster, pollen, svampsporer, flygaska och smog mm.) och dels med uppsamlingsprover för gaser.

Spirare har även möjligheter att utreda arbetsplatsmiljöer. I en sådan undersökning mäter vi bl. a koldioxid- och partikelhalten i luften. Dessutom har vi möjlighet att mäta luftflöden och partikelhalt i ventilationssystemet för att säkerställa en kvalitativ ventilation. Vi har dessutom flera medarbetare som har OVK-behörighet (obligatorisk ventilationskontroll).

Spirare arbetar med flera målgrupper. Vi har gjort ett antal projekt inom sjukvården (bl.a. ett större antal operationssalar), laboratorier, kontor och kulturbyggnader. Dessutom har vi en mängd privatpersoner som kunder som har höga krav på sin inomhusmiljö eller som har allergier/astma.

Spirare representerar IQAir i Sverige, och erbjuder de mest kvalitativa luftrenarna på marknaden för såväl hemmabruk som för professionell användning i krävande miljöer.

IQAir har 50 års erfarenhet och har blivit utsedd till ”Bäst i test” i samtliga tester de medverkat i. IQAirs nöjda kunder finns idag i över 70 länder. Schweiziska IQAir har hela kedjan – från forskning och utveckling till tillverkning och service samlat under ett och samma tak. Genom sitt noga utvalda återförsäljarnät levererar IQAir idag några av världens mest avancerade luftreningssystem till krävande och mycket nöjda användare över hela världen.

IQAirs luftrenare finns både i portabelt utförande och för fasta installationer. Totalekonomin är mycket bra tack vare låg energiförbrukning och ett minimalt underhåll. Användarvänlighet och ultratyst design är andra viktiga fördelar.

Produktutbudet är stort och omfattar luftrenare för användning inom hem, kontor, skolor, förskolor, väntrum, hotellrum, äldreboende, allergimottagningar och sjukhusmottagningar. Specialmodeller finns även för till exempel renrum, kliniker och laboratorier.

Genom att filtreringsspektrumet är brett finns det lösningar för alla behov. Allergener, pollen, svampsporer, rök, lukter är några exempel på partiklar som kan filtreras med en effektivitet på ≥99,97 procent ner till 0,3 μm. Har du behov av att avlägsna organiska föreningar som kolväten, HCl, NOx, Cl eller aldehyder som C2H4, HSo, SOx eller NO väljer du någon av IQAirs specialmodeller som har en effektivitet på ≥99,999 % för partiklar ner till 0,12 μm.

I tillägg till luftrenarna tillverkar även IQAir partikelmätarinstrument, avancerade handhållna laserpartikelmätare som kan upptäcka minsta lilla luftburen partikel ner till bakteriestorlek.

Kunder och sammarbetspartners

City Solfilm & Säkerhet AB

City Solfilm & Säkerhet AB tar fram och applicerar dekor, solfilm och säkerhetslösningar.

Ovk – Ventilation

Ovk – Ventilation erbjuder konsulttjänster inom ventilation (OVK-besiktningar, injustering m.m.).

Ovk – Ventilation

Profilogen Bromma är en produktionsbyrå som hjälper företag att förstärka sin visuella kommunikation.

Ovk – Ventilation

Svensk Ventilation är en branschorganisation inom ventilation och företräder svenska ventilationsföretag.

Ventilationsgrossisten

Ventilationsgrossisten är en komplett och fristående leverantör av ventilationsmaterial.

Wasa Vent AB

Wasa Vent AB erbjuder en komplett uppsättning tjänster inom ventilation.