Spirare med i nytt ramavtal med HBV

Luftrenare hos HVBs kunder

Ett nytt rikstäckande ramavtal rörande åtgärder för bibehållen god inomhusluft har satts upp mellan HBV och flera aktörer, däribland Spirare.

Avtalet, för den del som Spirare är med, i heter Luftfilter 20-130, ska förse HBVs kunder och medlemmar med luftrenare av hög kvalitet så att människor, produkter och processer skyddas från luftburna partiklar.

Under anbudsprocessen har stort fokus lagts på miljövänlighet och låg energiförbrukning vad gäller produkter såväl som processer.

Den nya avtalstiden börjar att gälla från och med 2020-04-01 och kommer att gälla i två år med möjlighet till förlängning i högst fyra år.

Om HBV

HBV är en ekonomisk förening som sedan 1952 har hand om inköp åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag (bostadsbolag som är kommunala aktiebolag eller stiftelser). Genom samordnade upphandlingar (för närvarande drygt 180 ramavtal) hjälper HBV sina medlemsbolag att förvalta och förbättra boendet för deras hyresgäster.

HBV är ett offentligt organ och lyder under offentlighetsprincipen.