Världsomfattande luftkvalitetsrapport

I förra månaden publicerade IQAir, tillsammans med Greenpeace, World Air Quality Report. Denna omfattande rapport, som är den första i sitt slag, baseras på realtidskvalitetsmätningar från markbaserade sensorer, från statliga övervakningsnät samt PM2.5-luftkvalitetssensorer som drivs av individer och organisationer under IQAir AirVisual-informationskompatibiliteten för luftkvalitet. Rapporten representerar de mest aktuella luftkvalitetsdata som samlats in från hela världen under 2018.

Luftföroreningar är utan tvekan en av de största utmaningarna i vår tid. Greenpeace uppskattar att luftföroreningar kommer att ta cirka sju miljoner liv och kosta världsekonomin nästan 225 miljarder dollar under 2019.

Vi på Spirare tror, precis som vår leverantör IQAir, att det är viktigt att skapa medvetenhet kring luftförorening och ge noggrann information om var och när förorening är närvarande. Först när vi förstår effekterna av luftkvaliteten i våra liv, kommer vi att vidta de åtgärder som behövs för att skydda oss själva och kommande generationer.

Genom AirVisual Pro, ”världens smartaste luftkvalitetsmonitor”, kan du mäta luften i din närhet, dygnet runt, samt få prognoser för luften i ditt område och jämföra med platser runt hela världen. Läs mer om AirVisual Pro!

Intressanta länkar

Läs mer om AirVisual Pro

Läs rapporten i sin helhet (på engelska)

Läs Greenpeace press briefing (på engelska)

Läs UE:s press release (på engelska)

www.iqair.com

www.greenpeace.org