Snabb ökning av luftföroreningar kan vara skadliga för hjärtat

Snabba ökningar av föroreningar kan vara lika skadliga för hjärtat som höga nivåer av detsamma, enligt en studie som publicerades den 15 februari i European Journal of Preventive Cardiology, en tidskrift som ges ut av European Society of Cardiology Journal.

Det finns långvariga bevis för att exponering för höga koncentrationer av luftförorening ökar risken för flera sjukdomar. Denna undersökning handlar emellertid om huruvida snabba ökningar av föroreningar ökar risken för hjärtinfarkt.

Studien genomfördes i Jena, Tyskland, en stad med 100 000 invånare som bara några enstaka dagar under de senaste åren har haft koncentrationer av vissa luftföroreningar som överstigit EU: s tillåtna dagliga gränser. Alla patienter som lever inom 10 km från Jena, som fick hjärtinfarkt och kom in till Jena University Hospital mellan 2003 och 2010 inkluderades.

Var och en av de 693 patienterna fungerade har behandlats separat i studien. Koncentrationer av luftföroreningar en, två och tre dagar före hjärtattackssymtom jämfördes med koncentrationer under föregående och följande vecka. Forskarna analyserade om det var snabba variationer i luftföroreningar före hjärtattacken.

Man kom fram till att ökningar av kväveoxider på mer än 20 μg/m3 inom 24 timmar var förknippade med en mer än dubbel risk för hjärtinfarkt.

Dr Florian Rakers, författare, forskare och doktor vid Jena University Hospital: "Vår studie tyder på att risken för hjärtinfarkt på grund av med kväveoxider är beroende av dynamiken och omfattningen av koncentrationsökningar och inte bara av exponering för höga koncentrationer."

Forskarna blev förvånade över organisationens omfattning. Dr Rakers: "Risken för hjärtinfarkt mer än fördubblas efter en 24-timmars-ökning av kväveoxider på mer än 20 μg/m3. Effekten av snabba ökningar av luftföroreningar, på hjärthälsan, kan vara minst lika viktigt som absoluta koncentrationer."

Rakers fortsätter: "De negativa effekterna av snabba stigningar i föroreningar kan förekomma i mindre städer. Ökningar av kväveoxider med mer än 20 μg/m3 på mindre än 24 timmar sker mer än 30 gånger per år i Jena, som är känt som en stad med generellt god luftkvalitet där den EU-lagstadgade gränser för kväveoxider i allmänhet inte överskrids."

Trafik och särskilt dieselbilar är den främsta källan till kväveoxider i EU. Studien undersökte inte orsaken till snabbt föränderliga föroreningsnivåer, men Dr Rakers menar att de kan bero på oregelbundna händelser som leder till mer trafik än vanligt - till exempel semesterperioder eller meteorologiska förhållanden som är förknippade med smog.

Dr Rakers: "Inom EU bör man diskutera lagstadgade gränser för snabba ökningar av kväveoxider. Det krävs ökade insatser och skärpta krav för att minska dessa luftföroreningar, till exempel förbud mot dieselbilar som överstiger EU: s utsläppsgränser."