Multipel kemisk känslighet

Multipel kemisk känslighet

Multipel kemisk känslighet (MCS) är en kronisk sjukdom som kännetecknas av en stark fysisk reaktion på låga nivåer av kemisk exponering. Symtomen på MCS är normalt:

 • Ögonirritation
 • Väsande vid andning
 • Trötthet
 • Snuva
 • Ont i halsen eller hosta
 • Hudutslag

Termen " multipel kemisk känslighet " kom först i bruk på 1980-talet. Sedan dess har det varit en debatt om den vetenskapliga grunden för MCS. American Medical Association (AMA) godkänner inte MCS som en officiell medicinsk störning. Men det gör däremot många enskilda läkare.

En färsk australisk undersökning uppskattade att 2,9 % av alla vuxna lider av MCS. Studien fann också att 24,6 % uppger känslighet för kemiska lukter.

Ny forskning om MCS

Karolinska Institutet i Stockholm har använt kärnbildteknik och andra avancerade tekniker för att identifiera sambandet mellan lukt och MCS. Deras forskning har definierat minst två specifika processer som när personer med MCS reagerar på olika lukter.

1. Hjärnaktivitet. MCS-patienter bearbeta lukter annorlunda än i kontrollgruppen. Forskarna använde ”nuclearimaging” för att konstatera att MCS-patienter aktiverar luktbehandlingsområden hjärnan mindre ofta än de som inte MCS individer. De med MCS visar också en ökad aktivitet i två andra regioner i hjärnan som svarar på lukter.

2. Att undvika skador och serotonin. MCS patienter uppvisar högre nivåer av att försöka undvika skador som är ett mätbart personlighetsdrag än personer som inte har MCS. MCS patienter har också minskat nivåer av 5-HT1A, en receptor i nervsystemet som aktiveras av serotonin. Serotonin bidrar till känslor av välbefinnande och lycka. Forskarna tror att dessa avvikelser i MCS-drabbade personers fysiologi skulle kunna göra dem intoleranta mot lukter i miljön.

Vilka kemikalier utlösa MCS?

En bred variation av kemikalier och lukter kan utlösa MCS-symptom. Några av de vanligaste är:

 • Bensin
 • Vissa rengöringsmedel
 • Emissioner av färg
 • Alkohol
 • Kemtvättade kläder
 • Insektsmeedel
 • Tobaksrök
 • Parfymer och hårvårdsprodukter
 • Nagellack och nagellacksborttagare

Åtgärder för att kontrollera lukter

Hälsoexperter säger att bästa möjliga luftkvalitet inomhus är avgörande för att hantera MCS-symptom, eftersom kemikalier och lukter är koncentrerade inomhus. Här några tips för styrning av kemisk exponering inomhus:

1. Styra källan. Identifiera källan till en doft och ta bort den. Till exempel bör bensin och fotogenbränsle inte förvaras bostaden utan i ett skjul eller garage utanför huset/lägenheten.

2. Öka ventilation. Att öppna ett fönster för att ventilera hjälper. Planera för tex målning under de varma månaderna när fönstren kan lämnas öppna.

3. Undvik att dölja lukter. Dölj inte lukter med doftljus mm. Många av dessa innehåller kemikalier som är giftiga för alla i hemmet, inte bara MCS-drabbade.

4. Använd en effektiv luftrenare. Luftrenare som effektivt filtrerar kemikalier från luften kan hjälpa MCS-patienter. Luftrenare måste kunna ta ett stort antal kemikalier och får inte själv vara en källa till kemiska föroreningar. Många granskare av luftrenare har betygsätt IQAirs luftrenare som de bästa tillgängliga luftrenarna för MCS-drabbade.