Luftföroreningar under graviditeten medför risk för barn visar ny europeisk studie

En ny studie visar att luftföroreningarna kan orsaka låg födelsevikt, vilket resulterar i en högre risk för hälsoproblem och dödfall

Gravida kvinnor som utsätts för även mycket låga nivåer av luftföroreningar, kan få barn med låg födelsevikt, visar en ny stor europeisk studie.

Forskningen undersökte mer än 74.000 gravida kvinnor i 12 länder i 14 olika studier.  Forskare från Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet har tillsammans med andra europeiska forskare gjort studien som publicerades i Lancet Respiratory Medicine i oktober 2013.

Barn som väger mindre än 2,5 kilo när de föds kan ha en ökad risk att drabbas av hälsoproblem senare i livet. Andningsproblem, sämre lungfunktion och hjärt-kärlsjukdomar är problem som barnen kan drabbas av.

Forskarna har hittat ett samband mellan låg födelsevikt och luftföroreningspartiklar som kommer från bl a bilavgaser och industrier. Forskarna mätte luftkvaliten på den närmaste vägen från hemmet plus på alla större vägar inom 100 meter. De fann att för varje ökning av fem mikrogram per kubikmeter luft som de gravida kvinnorna utsattes för, ökade risken för att få barn med låg födelsevikt med 18 %. De flesta överlever men är mer benägna att drabbas av sjukdomar som diabetes och hjärtsjukdomar som vuxna.

Huvudförfattaren till studien, Dr Marie Pedersen på Centre for Research in Environmental Epidemiology i Barcelona, klargjorde: "Våra resultat tyder på att en betydande andel av fallen av låg födelsevikt på sikt skulle kunna förhindras i Europa om urbana luftföroreningar, särskilt av de små partiklarna minskade "

Göran Pershagen som är professor vid Karolinska institutet betonar också att risken för att barn föds med låg födelsevikt skulle kunna minskas om också utsläppen minskade. ”Om man sänkte till WHO:s riktvärden för luftföroreningar så skulle enligt vår studie för tidigt födda minska med storleksordningen 20 procent”

Luftrenare för er som bor på platser med mycket utsläpp

Med luftrenare från IQAir kan du eliminera de flesta skadliga partiklar i ett rum.
Kontakta oss gärna för råd.