Spirare utför luftkvalitetsmätningar

Nu har Spirare möjlighet att hjälpa till med luftmätningar i inomhusmiljöer. I samarbete med Frakka AB som ingår i samma företagsgrupp uppför vi luftkvalitetsmätningar. Mätningar kan omfatta partikelmätningar, kolidoxidhalt, förekomsten av kemiska ämnen och luftombyten.

Har ni en hemma- eller en arbetsmiljö som är bristfällig, så kan vi undersöka bakgrunden till problemen.
För mer information se gärna.