Luftrenare kan hjälpa till att minska risken för gravida kvinnor och spädbarn

 

Nyheter från IQAir, världsledande inom luftrenare:

Exponering av luftföroreningar kan orsaka låg födelsevikt

Luftföroreningar är ett allvarligt hot mot hälsan hos gravida kvinnor och barn. Nya studier fortsätter att visa sambandet mellan luftkvalitet, graviditet och nyfödda barn. Föroreningar och partiklar i luften kan påverka födelsevikten men även orsaka andra hälsoproblem för mödrar och spädbarn. Lyckligtvis kan de flesta föroreningar i inomhusmiljön reduceras kraftigt genom att använda en luftrenare av hög kvalitet.

En studie som släpptes i början av februari 2013 av University of California, San Francisco och Centers for Disease Control and Prevention (CDC) visar en tydlig koppling mellan luftföroreningar och låg födelsevikt. Forskarna undersökte mer än 3 miljoner födda i hela världen och fann att ju större koncentration av luftföroreningar, desto större är sannolikheten för att barn föds med låg födelsevikt. Enligt March of Dimes Foundation, föds ungefär en av 12 barn i USA med låg födelsevikt. Låg födelsevikt för ett spädbarn, ger känslighet för en mängd olika respiratoriska och andra sjukdomar. Dessa barn är mer benägna att ha få medicinska problem senare i livet, inklusive högt blodtryck och diabetes.

Gravida kvinnor och nyblivna mammor som bor i områden med förhöjda halter av luftföroreningar, bor nära en motorväg eller är oroliga för exponering av kemikalier och gaser i hemmet bör vidta åtgärder för att skydda sig själva och sina barn från de faror som finns i luften de andas. En effektiv luftrenare i hemmet en utomordentlig åtgärd.

Lika viktigt är det att undvika andra luftföroreningar, om det är möjligt. Exempel på föroreningar som bör undvikas inkluderar tobaksrök, färgångor och ångor från rengöringsprodukter. Mammor och barn, precis som alla andra, bör undvika onödig exponering för ozon (ozongenererande luftrenare ska aldrig användas).
Försäljningen av ozongenererande "luftrenare" är förbjudna i Kalifornien men är tillåten i andra stater. Exponering för ozon har kopplats till låg födelsevikt hos barn, speciellt när exponeringen sker i den andra eller tredje graviditetsmånaden. Gravida kvinnor och nyblivna mammor bör också undvika onödig exponering av kolmonoxid, en komponent av luftföroreningar som de allra flesta luftrenare inte kan ta bort. IQAirs GC Multigas däremot är däremot lämplig för denna typ av föroreningar.
Den mest effektiva luftrenaren för reducering av partiklar och föroreningar är IQAir New Edition HealthPro serie. IQAirs HyperHEPA filtreringteknologi avlägsnar mer än 99,97 % av alla partiklar i luften och är också bevisat effektiv mot små ultrafina partiklar som andra luftrenare inte fångar. Dessutom är IQAirs New Edition de tystaste högpresterande luftrenare som finns på marknaden, vilket gör att de är ett utmärkt val för rum där barn vistas.
För originalartikel se: